Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Bu forum Şeytan'la ve Demon'larıyla bir ilişki kurmak ve ciddi bir şekilde Spiritüel Satanizm, Demon'lar, Satanik Cadılık, Maji ve daha fazlası hakkında konuşmak isteyen, Türkçe konuşan kişiler içindir. Şeytan'ı ve Onun Demon'larını gerçek varlıklar olarak tanıyoruz, ve Onlarla iletişim kurup gelişimimiz için çalışıyoruz. Şeytan, İnsanlığın Yaratıcısıdır. Felsefi bir Satanist'seniz veya inancınız başka şekildeyse, inançlarınızı burada empoze etmeye çalışmayın.

Şeytan'ın düşmanlarına (Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, vesaire) sempatizanlıkta veya destekte bulunanlar yasaklanacaktır.

Şeytan'a ve/veya Onun Demon'larına karşı hakaret ve küfürlere tolerans gösterilmeyecektir.

Şeytan'ın ve Onun Demon'larının kötü olduğuna inanıyorsanız burası sizin için değil, başka bir yer bulun.

Satanizm'den uzak, Yeni Çağ inançlarını ve benzeri şeyleri burada empoze etmeye çalışmayın.

Joy of Satan'a saldıran kişileri, grupları veya organizasyonları tanıtıp desteklemeye çalışmayın. Mesajlarınız silinir ve yasaklanırsınız.

Burada bizim düşünce biçimimizle ALAKASI OLMAYAN kanlı kurbanlar verme ve yasadışı eylemler gibi şeylerle uğraşmıyoruz. Yasalara saygılıyız. Yasadışı herhangi bir şey destekleyen herhangi biri yasaklanacaktır.

Nazik olun. Her şeyden önce eğitim ve saygı.

http://www.joyofsatan.com
http://www.joyofsatan.org
https://spirituelsatanizm.org/
Forum rules
Bu forum Şeytan'la ve Demon'larıyla bir ilişki kurmak ve ciddi bir şekilde Spiritüel Satanizm, Demon'lar, Satanik Cadılık, Maji ve daha fazlası hakkında konuşmak isteyen, Türkçe konuşan kişiler içindir. Şeytan'ı ve Onun Demon'larını gerçek varlıklar olarak tanıyoruz, ve Onlarla iletişim kurup gelişimimiz için çalışıyoruz. Şeytan, İnsanlığın Yaratıcısıdır. Felsefi bir Satanist'seniz veya inancınız başka şekildeyse, inançlarınızı burada empoze etmeye çalışmayın.

https://spirituelsatanizm.org/
Post Reply
User avatar
krydros
Posts: 79
Joined: Sat Aug 13, 2022 7:58 pm
Location: Du'at

Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by krydros »

Bu metin, eski Joy of Satan Yüksek Rahibi Mageson666’nın forumlardaki yazısından çevrilmiştir.

Phaeton, Mars, Dünya ve on bin yıl evvel Güneş sistemimizde gerçekleşen savaş üzerine daha önce makaleler yazdım. Ve orijinal Star Wars filminde bu konularla ilgili sızdırılan bilgiler hakkındaki tüm soruları da cevapladım. Bu aynı zamanda Vril Cemiyeti ve genel olarak yaşananlarla da ilgilidir.

Nazilerin, Tanrılarımızla temas halinde olduklarını biliyoruz, Hermann Oberth gibi Amerika'ya gelen Nazi roket bilimcileri, Almanların yerçekimsiz ortam ve "Nazi UFO'su" olarak adlandırılan şey hakkında bilgilere sahip olduklarını, bu bilgileri diğer yıldız sistemlerinde yaşayan gelişmiş varlıklardan aldıklarını belirtmişlerdir. Bu bilgiler Vril Cemiyeti tarafından verilmiştir. Vril Cemiyeti'nin temas kurduğu ET'ler [Dünya dışı varlıklar] ise Nordiklerdir:

Image
Genel olarak bir Nordik bu şekilde gözükür.

Vril Cemiyeti’nden günümüzde kadar sağ kalmayı başarabilmiş belgeler göstermektedir ki, cemiyet, başta koruyucu Tanrıça olan Tanrıça Ostara [Astaroth] olmak üzere, Tanrılarımızdan bilgi almışlardır. Eski SSCB’deki ve batıdaki modern bilim insanları tarafından var olduğu belgelenen, Jüpiter ve Mars arasında yer alan Phaeton adında bir gezegen olduğu, lâkin Phaeton yok edildiği için şimdi gezegenin yerinde bir asteroit alanı olduğu, onlara iletildiğini bildiğimiz bir bilgidir. Ve delillere göre nükleer silahlardan muhtemel plazma silahlarına kadar yüksek enerjili silahlarla vurulmadan önce, Mars’ta bir medeniyet vardı ve hâlen eski şehirlerin kalıntıları, gezegenin yüzeyinde bulunmaktadır. SSCB’de uzay programı üzerinde çalışan bilim insanlarından biri batıya iltica etmiş, Mars’taki kalıntıları ve NASA’dan gelen Amerikan çıkışlı Mars görüntülerini doğrulamıştır. Bunlar, SSCB’nin de görevlerinde görüntülediği bir medeniyetin kalıntılarıydı.

Vril medyumlarına, Mars ve Dünya’da olduğu gibi, Phaeton’da da Tanrılarımızın medeniyetinin bulunduğu bildirildi. Güneş sistemimiz, bir zamanlar onların uygarlığının bir parçasıydı. Peki ya ne oldu? Yaklaşık on bin yıl önce Dünya’yı vuran sel, Phaeton’un yok edilmesinden doğan bir yıkımdı. Neticesinde, And sıradağları yükseldi ve okyanuslarımız Phaeton’dan geldi. Bu, bu hususta yazılmış kitaplarda belgelenmiştir.

Ne var ki, Yahudi Tevratı’na göre Yahudilerin tanrısı YHVH, Tanrıların bu gezegendeki orijinal medeniyetini yok etmek için Dünya’yı sular altında bırakmıştır. Bu varlıklar, Tevrat’ta Nefilim olarak geçer. İbranice kayıtlara göre Tanrılar ve ilk insanlar olan Nefilimlerin medeniyetini yok etmek için Yahudi tanrısı, dünyamıza küresel bir tufanla saldırmıştır. Nefilim, eski dillerde "Orionlular" anlamına gelmektedir ve Tanrılarımız da Orion takımyıldızından gelmektedir. Tevrat ve Talmud'ta, Ademoğlu [Yahudi ırkı] bu Dünya'ya gelmeden önce bu gezegende zaten gelişmiş bir uygarlık olduğundan söz edilir. Hahamlar, İbranilerin kelimenin tam anlamıyla Dünya'ya başka bir yerden geldiklerini belirtmektedir. Ayrıca Yahudi Tevrat'ında, Yahudi tanrısının bu dünyaya gelmeden önce "diğer dünyaları yok ettiği" belirtilir. Bahsi geçen dünyalar ise Phaeton ve Mars’tır. Yahudi tanrısı Elohim’in uzaylı bir sürüngen ırkına mensup olduğu, Hahamlar arasında üst düzey olanları tarafından belirtilmiştir. Yine Elohim’in Dünya’yı yaratmadığı da onların söyledikleri arasındadır. Bunlara rağmen onu ele geçirmeye çalışmaktadırlar.

Bu, Star Wars filminin içeriden sızdırılan bilgileriyle uyuşmaktadır. Alderaan gezegeni, YHVH’in ruhu olan Yahudi Golem’inin çehresine benzetilen ve göğüs plakasında İbranice’de Golem anlamına gelen İbrani harflerini barındıran Darth Vader tarafından komuta edilen Ölüm Yıldızı eliyle yok edilir. Yahudi dinine göre ilk Yahudi olan Adem, Elohim tarafından kilden yaratılmış ve Reptilian Elohim’in ruhani bilinciyle aşılanmış bir Golem’dir. Aynı zamanda göğüs plakası, Tevrat’ta, Yahudi tanrısı Elohim ile direkt iletişime sahip olan Yahudi Baş Rahibininkine de benzetilmiştir:
https://www.ancient-forums.com/viewtopi ... 24&t=19048

Alderaan'ın yazılışının, Aldebaran'a ne kadar benzer olduğuna dikkat edin. Aldebaran yıldız sistemi, Vril Cemiyeti'nin Tanrılarımızla iletişim halinde olduğu yıldız sistemidir. Toplumlarının sembolü Boğa, Aldebaran ve koruyucu Tanrıçaları olan Tanrıça Astaroth'un sembolüydü. Film, Aldebaran-Orion uygarlığının bir parçası olan Phaeton'un, Güneş sistemimizde gerçekleşen kozmik savaşta Yahudi-Reptilian istilası nedeniyle yok edilmesini konu alıyor. Yahudi ırkı, Reptilian ırkının bir parçasıdır, Yahudilerin ırksal geni olan Kohen geninin içerisinde sürüngen DNA'sı vardır. Yahudi Hahamlar, kendilerinin Elohim'in soyundan geldiklerini söylerler.

Star Wars’ta olanlar çok uzun önce yaşanmış olmalıydı ki, on bin yıl önce yaşanmıştı da ancak bu, çok uzak bir galakside olmamıştır. Güneş sisteminde gerçekleşmiştir.

Unutmayın, İmparatorluk [Düşman gündemi], Dünya’da bulunan ve Orion’un yükselmiş uygarlığından gelen bir varlık olan Thoth’un yükseliş öğretilerine dayanan orijinal Jedi dinini, avlamaya ve yok etmeye takıntılıdır. Jedi ismi, Djedi’den, yani Thoth’un Mısır’daki adından ve yükselmiş insanlığın yılan rahipliğinin adından gelmedir. Bu, filmdeki yozlaşmış öğretiler ve temalarla birbirine karışmaktadır. Lâkin bunun filmde kendine yer edinmesi açıklayıcı ve önemlidir. Jedi dininin kökenlerinde, Nazi okült dini Vril’in yükseliş öğretileri vardır. Bu din, Tanrılarımızdan gelen eski Mısır dinidir.

Bu aynı zamanda Hitler, Eva Braun ve Vril Cemiyeti üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey Nazilerin nereye kaybolduğu gizemini de yanıtlamaktadır. Savaşın sonlarına doğru Almanya içinden gelen raporlar, Üçüncü Reich'ın yönetimindeki son Alman bölgelerine iniş ve kalkış için gelen UFO tarzı gemilerden bahsetmektedir. Hitler'in cesedi hiçbir zaman bulunamadı, bunu Stalin ve Eisenhower bile biliyordu ve bu konuda açıkça yorum yaptılar. Müttefikler, Hitler'in sığınağında, Almanların bombardıman saldırıları sırasında güvenli bir şekilde hareket edebilmek için Berlin'in altında inşa ettikleri yeraltı metrolarına çıkan merdivenlerin bulunduğu gizli bir geçit buldular. Hitler ve Eva Braun dahil olmak üzere pek çok kişi, bu şekilde kaçmıştır.

Image

Vril Cemiyeti Başkanı Maria Orsic, savaşın son günlerine doğru gönderdiği son mektupta "Hiçbiri kalmıyor." diyordu. Mesajın bağlamı, hepsinin dünya dışında Orion'a ve belki de Aldebaran'a tahliye edildiğidir. Hitler dünya dışına kaçtı, Tanrılarımızla çalışan pek çok kişi de öyle. Vril Topluluğu ve Nazi okült dininin üyelerinin hepsi Tanrılarımızın yükseliş öğretilerini uyguladılar. Hitler şu anda tamamen yükselmiş bir ustadır ki, Tanrılarımız da öyledir. Tanrılarımızın birçoğu, Altın Çağ'da, Magnum Opus ile yükselişe geçen ilk insanlardır. Djedi'nin [Thoth] Kitabındaki öğretiler aracılığıyla.

Orion’un yükselmiş uygarlığı, gezegenimizi, Reptilianların melez vekilleri olan Yahudi ırkından ve onların son yüzyıldaki küresel çaptaki Mesiyanik Komünizm işgalinden kurtarmak amacıyla Almanya’da, Nazi Partisi ile birlikte aydınlanmış insanlarla iş birliği yaparak dünyamıza müdahale etti. Reptilianların planı, Dünya’yı sömürgeleştirilmiş bir köle gezegene ve insanlığı da tıpkı Griler gibi, genetik olarak Reptilianlar için tasarlanmış, mikro çip takılmış, köleleştirilmiş bır ırka çevirmektir. Hitler bir muharebeyi kaybetmiş olabilir ama bize savaşı kazandırmıştır. Etkileri ise bugün, dünyamızda, insanlığın düşmandan tamamıyla kurtuluşu olarak tezahür etmektedir.
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
"I was, am now, and shall have no end." - Satan
Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!
[email protected]
User avatar
Shiru
Posts: 25
Joined: Fri May 21, 2021 7:35 pm

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Shiru »

krydros wrote:
Sun Oct 02, 2022 7:33 pm
Bu metin, eski Joy of Satan Yüksek Rahibi Mageson666’nın forumlardaki yazısından çevrilmiştir.

Esenlikler,

Phateon olarak geçen gezegen anladığım kadarıyla Sümerlilerde Tiamat olarak geçen gezegen ile aynı. Bu durumda şunu sormak istiyorum:

Phateon/Tiamat mitolojilerde genellikle yaptıkları bir hata, bir problem yüzünden yok edilir. Helios dizginlerini tutamamış ve oynamaması gereken aletlerle oynamış, Tiamat ise kral olması gereken kocasının intikamı adına savaşır. İki durumda da gezegen cezalandırılır.

Bu gezegenin yok edilmesinde nihai karar Reptilianlar tarafından mı verilmiştir, yoksa Tanrılar tarafından mı? Hatırladığım kadarıyla Phateon olarak isimlendirilen gezegende Reptilian üsleri bulunduğu da söyleniyordu. Tanrılarımız da Dünya'dan da öncesinde karşı taraf ile savaştılar. Bu durumda hangi tarafın bu gezegeni ve Mars'ı yok ettiği merak konusu oluyor.
Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!

[email protected]
User avatar
Bright Truth
Posts: 2396
Joined: Wed Mar 25, 2020 1:00 am

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Bright Truth »

Shiru wrote:
Mon Oct 03, 2022 11:08 pm
Esenlikler,

Phateon olarak geçen gezegen anladığım kadarıyla Sümerlilerde Tiamat olarak geçen gezegen ile aynı. Bu durumda şunu sormak istiyorum:

Phateon/Tiamat mitolojilerde genellikle yaptıkları bir hata, bir problem yüzünden yok edilir. Helios dizginlerini tutamamış ve oynamaması gereken aletlerle oynamış, Tiamat ise kral olması gereken kocasının intikamı adına savaşır. İki durumda da gezegen cezalandırılır.

Bu gezegenin yok edilmesinde nihai karar Reptilianlar tarafından mı verilmiştir, yoksa Tanrılar tarafından mı? Hatırladığım kadarıyla Phateon olarak isimlendirilen gezegende Reptilian üsleri bulunduğu da söyleniyordu. Tanrılarımız da Dünya'dan da öncesinde karşı taraf ile savaştılar. Bu durumda hangi tarafın bu gezegeni ve Mars'ı yok ettiği merak konusu oluyor.
Esenlikler,

Mitolojik karakter ile gezegen aynı mıdır bilmiyorum ancak aynıysa bile alegoridir. Bunun harici Mars medeniyeti bize ait. Günümüzde bile yer altında yaşayan bizimle aynı atadan insanlar var. Kalanlar da zaten düşmanın deney malzemesi olmuş durumda.

Ayrıca bu gezegenin düşman tarafından yok edildiği biliniyor. Dünya'yı da yok edeceklerdi, ancak Tanrılar bu kadarına müsaade göstermedi.

İyi günler.
"We believe in a God Almighty who stands above us; he has created the earth, the Fatherland, and the Volk, and he has sent us the Führer. Any human being who does not believe in God should be considered arrogant, megalomaniacal, and stupid and thus not suited for the SS." -Reichsführer-SS Heinrich Himmler

Sieg Heil! ᛋᛋ

[email protected]
User avatar
Shiru
Posts: 25
Joined: Fri May 21, 2021 7:35 pm

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Shiru »

Bright Truth wrote:
Tue Oct 04, 2022 1:50 pm
Shiru wrote:
Mon Oct 03, 2022 11:08 pm
Esenlikler,

Phateon olarak geçen gezegen anladığım kadarıyla Sümerlilerde Tiamat olarak geçen gezegen ile aynı. Bu durumda şunu sormak istiyorum:

Phateon/Tiamat mitolojilerde genellikle yaptıkları bir hata, bir problem yüzünden yok edilir. Helios dizginlerini tutamamış ve oynamaması gereken aletlerle oynamış, Tiamat ise kral olması gereken kocasının intikamı adına savaşır. İki durumda da gezegen cezalandırılır.

Bu gezegenin yok edilmesinde nihai karar Reptilianlar tarafından mı verilmiştir, yoksa Tanrılar tarafından mı? Hatırladığım kadarıyla Phateon olarak isimlendirilen gezegende Reptilian üsleri bulunduğu da söyleniyordu. Tanrılarımız da Dünya'dan da öncesinde karşı taraf ile savaştılar. Bu durumda hangi tarafın bu gezegeni ve Mars'ı yok ettiği merak konusu oluyor.
Esenlikler,

Mitolojik karakter ile gezegen aynı mıdır bilmiyorum ancak aynıysa bile alegoridir. Bunun harici Mars medeniyeti bize ait. Günümüzde bile yer altında yaşayan bizimle aynı atadan insanlar var. Kalanlar da zaten düşmanın deney malzemesi olmuş durumda.

Ayrıca bu gezegenin düşman tarafından yok edildiği biliniyor. Dünya'yı da yok edeceklerdi, ancak Tanrılar bu kadarına müsaade göstermedi.

İyi günler.
Esenlikler,

Tabii. Anlatılan mitolojik olaylar asıl olayların alegorileri olarak karşımıza çıkar. Bu gezegenin sonu için yapılan hatalar sonucu gerçekleşen bir ceza niteliğinde bakılabilir, çünkü bu gezegeni anlatan çeşitli hikayelerde hep bir ceza faktörü vardır.

Bunun dışında, Phateon ile ilgili sürekli sürüngen ırkı göndermesi de yapılır. Sürüngen ırkına ait olarak sadece Reptilian değil, aynı zamanda diğer sürüngen kökenli ırklara da ev sahipliği yaptığı söyleniyordu. Bunun ne kadar gerçeğe yakın olduğu konusunda yüksek rahiplerin daha önce bahsettiği başka kaynaklar var mı acaba? Bu konuda yardımcı olabilecek kaynakları aktarabilirseniz çok sevinirim.
Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan'a Atfolsun!

[email protected]
User avatar
Bright Truth
Posts: 2396
Joined: Wed Mar 25, 2020 1:00 am

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Bright Truth »

Shiru wrote:
Tue Oct 04, 2022 7:15 pm
Esenlikler,

Tabii. Anlatılan mitolojik olaylar asıl olayların alegorileri olarak karşımıza çıkar. Bu gezegenin sonu için yapılan hatalar sonucu gerçekleşen bir ceza niteliğinde bakılabilir, çünkü bu gezegeni anlatan çeşitli hikayelerde hep bir ceza faktörü vardır.

Bunun dışında, Phateon ile ilgili sürekli sürüngen ırkı göndermesi de yapılır. Sürüngen ırkına ait olarak sadece Reptilian değil, aynı zamanda diğer sürüngen kökenli ırklara da ev sahipliği yaptığı söyleniyordu. Bunun ne kadar gerçeğe yakın olduğu konusunda yüksek rahiplerin daha önce bahsettiği başka kaynaklar var mı acaba? Bu konuda yardımcı olabilecek kaynakları aktarabilirseniz çok sevinirim.
Esenlikler,

Phaeton'un bir şekilde bizim tarafımızda olan türler harici kullanıldığını düşünmüyorum, aynı şekilde Yüksek Rahibe Maxine Dietrich de Phaeton'un düşman tarafından yok edildiğini belirtmişti.

Güneş Sistemi tamamen bize aitti, ancak günümüzde böyle değil. Ay'da Grilerin istasyonu olduğunu okuduğumu hatırlıyorum, ancak aynı şekilde Mars'ın alt katmanlarında yaşayan koloniler hâlâ duruyor ve Nordik UFO'lar da geziniyor.

İyi geceler.
"We believe in a God Almighty who stands above us; he has created the earth, the Fatherland, and the Volk, and he has sent us the Führer. Any human being who does not believe in God should be considered arrogant, megalomaniacal, and stupid and thus not suited for the SS." -Reichsführer-SS Heinrich Himmler

Sieg Heil! ᛋᛋ

[email protected]
User avatar
Ophelia_
Posts: 18
Joined: Fri Nov 11, 2022 1:22 pm

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Ophelia_ »

Bright Truth wrote:
Tue Oct 04, 2022 1:50 pm
Shiru wrote:
Mon Oct 03, 2022 11:08 pm
Esenlikler,

Phateon olarak geçen gezegen anladığım kadarıyla Sümerlilerde Tiamat olarak geçen gezegen ile aynı. Bu durumda şunu sormak istiyorum:

Phateon/Tiamat mitolojilerde genellikle yaptıkları bir hata, bir problem yüzünden yok edilir. Helios dizginlerini tutamamış ve oynamaması gereken aletlerle oynamış, Tiamat ise kral olması gereken kocasının intikamı adına savaşır. İki durumda da gezegen cezalandırılır.

Bu gezegenin yok edilmesinde nihai karar Reptilianlar tarafından mı verilmiştir, yoksa Tanrılar tarafından mı? Hatırladığım kadarıyla Phateon olarak isimlendirilen gezegende Reptilian üsleri bulunduğu da söyleniyordu. Tanrılarımız da Dünya'dan da öncesinde karşı taraf ile savaştılar. Bu durumda hangi tarafın bu gezegeni ve Mars'ı yok ettiği merak konusu oluyor.
Esenlikler,

Mitolojik karakter ile gezegen aynı mıdır bilmiyorum ancak aynıysa bile alegoridir. Bunun harici Mars medeniyeti bize ait. Günümüzde bile yer altında yaşayan bizimle aynı atadan insanlar var. Kalanlar da zaten düşmanın deney malzemesi olmuş durumda.

Ayrıca bu gezegenin düşman tarafından yok edildiği biliniyor. Dünya'yı da yok edeceklerdi, ancak Tanrılar bu kadarına müsaade göstermedi.

İyi günler.
Esenlikler marsda yer altında bizle aynı atadan insanların yaşadığının kanıtı ney kaynak verir misiniz
User avatar
Bright Truth
Posts: 2396
Joined: Wed Mar 25, 2020 1:00 am

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Bright Truth »

Ophelia_ wrote:
Sun Nov 20, 2022 8:47 pm
Esenlikler marsda yer altında bizle aynı atadan insanların yaşadığının kanıtı ney kaynak verir misiniz
Esenlikler,

Bu konudaki Aquarius kardeşimiz tarafından önerilmiş kitaplara göz gezdirebilirsiniz.

İyi geceler.
"We believe in a God Almighty who stands above us; he has created the earth, the Fatherland, and the Volk, and he has sent us the Führer. Any human being who does not believe in God should be considered arrogant, megalomaniacal, and stupid and thus not suited for the SS." -Reichsführer-SS Heinrich Himmler

Sieg Heil! ᛋᛋ

[email protected]
User avatar
Ophelia_
Posts: 18
Joined: Fri Nov 11, 2022 1:22 pm

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Ophelia_ »

Bright Truth wrote:
Sun Nov 20, 2022 9:02 pm
Ophelia_ wrote:
Sun Nov 20, 2022 8:47 pm
Esenlikler marsda yer altında bizle aynı atadan insanların yaşadığının kanıtı ney kaynak verir misiniz
Esenlikler,

Bu konudaki Aquarius kardeşimiz tarafından önerilmiş kitaplara göz gezdirebilirsiniz.

İyi geceler.
Teşekkürler canım
Rusc0n
Posts: 11
Joined: Sun Nov 20, 2022 6:12 pm

Re: Çeviri: Phaeton, Mars, Vril Cemiyeti, Nazi UFO'su, Nazilerin Dünya Dışına Kaçışı

Post by Rusc0n »

Fena çeviri.
Post Reply